Vi skapar grunden till att växa

View är ett markexploateringsföretag. Vi genomför egenutvecklade bostadsprojekt från råmark till färdiga bostäder. Varje år genomförs projekt som omfattar allt från nyproduktion av bostäder och semesteranläggningar till projektutveckling.