Om oss

View är ett markexploateringsföretag. Vi genomför egenutvecklade bostadsprojekt från råmark till färdiga bostäder. Varje år genomförs projekt som omfattar allt från nyproduktion av bostäder och semesteranläggningar till projektutveckling.

Views mål är att skapa verklighet av människors drömmar på unika och attraktiva områden i Sverige. Nytänkande, erfarenhet och känsla för design är kännetecknande för vår verksamhet och ligger till grund för alla våra åtaganden.